Gépjárművezetői képzések

Oktatási kínálatunk:

 • közúti gépjárművezetői képzések – A, B, C, D kategóriában
 • járművezetői tudásszint felmérés: szabályismeret, vezetéstechnika, járművezetés
 • járművezetői továbbképzések: szabályismeret, vezetéselmétet, járművezetés
 • balesetező járművezetők feltáró és korrekciós foglalkozásai
 • közlekedésre nevelés, oktatási intézmények hallgatói számára

Tanfolyamainkon tapasztalt, a közlekedés iránt elkötelezett diplomás oktatók tartják.

Továbbá:

 • Árufuvarozói képzés
 • Autóbuszvezetői képzés
 • Összevont képzések

 

„B” kategóriás tanfolyam

A tanfolyam a Nemzeti Közlekedési Hatóság által előírt „Tanterv és útmutató” alapján, az alábbiak szerint kerül megtartásra. A foglalkozásokon való részvétel kötelező, hiányzás esetén pótfoglalkozásra kerül sor.

Elméleti foglalkozások: 28 óra

 • KRESZ – 20 óra
 • a járművezetés elmélete – 4 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek – 4 óra

Az elméleti foglalkozások díja: Ft./ 28 óra

Gyakorlati foglalkozások: 29 óra

 • alapoktatás – 9 óra
 • főoktatás – 20 óra
 • városi vezetés – 14 óra
 • éjszakai vezetés – 2 óra
 • országúti vezetés – 4 óra
 • gyakorlati vizsga -1 óra

A fenti tanulmányi díjak = a vonatkozó jogszabály szerint = költségként az alábbi vizsgadíjakkal és tanfolyami díjakkal egészülnek ki.

 

 • Elméleti vizsga: 4600.- Ft.
 • Járműkezelési és rutin vizsga: 4700.- Ft.
 • Forgalmi vizsga: 11000.- Ft.

 

A vezetői engedély kiállításának feltétele az előírt elsősegély nyújtási tanfolyamon való részvétel és az azt követő vizsga sikeres letétele.

A Magyar Vöröskereszt által tartott

 • tanfolyam ára: 9600.- Ft.
 • a vizsga díja: 5500.- Ft.

Közlekedési szakmai képzések, továbbképzések

A Pál Oktatási Centrum, hallgatóit korszerűen felszerelt tanteremmel és kiváló állapotú, az oktatási tevékenységre Vonatkozó speciális engedéllyel rendelkező járműparkkal kívánja felkészíteni járművezetői tevékenysëgükre.

A vállalkozás tulajdonos ügyvezetője Pál Nándor, aki munkatársaival 1999 óta a Pál Autóház tulajdonosaként a közúti közlekedés hátországát biztosító gépjárműjavítási, karbantartási és diagnosztikai tevékenysége révén vívott ki vállalkozásának elismerést, megbecsülést.

A közúti közlekedésben való részvétel személyes tapasztalatai, valamint eddigi tevékenysége során közúti szakemberekkel folytatott szakmai eszmecseréi irányították figyelmét a járművezető képzés, és az ember– jármű – környezet elválaszthatatlan kapcsolatának fontosságára. E felismerés révén jutott el egy új autósiskola, egy új alapokból építkező oktatási centrum megalapításához.

A PÁL OK Kft. gépjármű vezetői, közlekedés ágazati szakmai (GKI), továbbá nyelvi képzések szervezésével és lebonyolításával foglalkozik. A Társaság sikerének zálogát elsősorban a minőségi, megbízható munkavégzés iránti elkötelezettség mellett, munkatársaink magas szintű szakértelmében, a képzési projektek vezetésében és megvalósításában szerzett többéves tapasztalataikban látjuk biztosítottnak.

Fő profilunknak a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzéseket tekintjük.

Ebben jogosultságunk van az M, A, B, C, és D kategóriák szerinti képzésre, valamint folytatunk GKI alapés továbbképzéseket (taxi, nemzetközi szállítás, ADR, stb).

Az autós iskola vezetője – egyben oktatója – dr. Koblinger Gábor, valamint Juhász János kiemelt oktató és valamennyi oktató felkészültsége, iskolai végzettsége, továbbá átlag harmincévnyi Szakmai előélete is garanciát jelent a Vállalkozás céljainak megvalósítására.

Közlekedési szakmai továbbképzések

A Pál Oktatási Központ az A, B, C, D kategóriás képzéseken túl nagy hangsúlyt kíván helyezni a járművezetők kötelező, illetve önkéntes továbbképzésére. A 24/2005. (V. 21.) GKM r, a hivatásos gépkocsivezetők részére a „C”, illetve a „D” kategóriás vezetői engedély megszerzése után „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” megszerzését írja elő. Azon gépkocsivezetők számára, akik már rendelkeznek ilyen igazolvánnyal, öt évenként továbbképzésen való részvételikötelezettséget rendel el.

Az alapképesítés és a továbbképzés tantárgyai az alábbiak:

Elméleti tantárgyak:
 •  a biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés,
 • előírások alkalmazása,
 • egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz,
 • logisztika.
Gyakorlati tantárgyak:
 • közúti járművezetés,
 • a járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői ismeretek,
 • veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán, illetve
 • szimulátoron történő járművezetés.

A Pál Oktatási Központ a fenti ismeretek megszerzéséhez, valamint a sikeres Vizsgák letételéhez nyújt – nagy tapasztalattal rendelkező oktatói, és korszerű oktatástechnikai eszközei révén – segítséget.

Továbbképzési kínálatunkban szerepel még a „Közlekedési ismeretek” tárgykörén belül KRESZ, illetve a járművezetés elmélete témaköreiben tartott foglalkozások, valamint ismeretfelújító- és bővítő képzések megtartása is.

Kínálatunkban kiemelt helyen szerepel balesetmegelőző stratégiai és taktikai foglalkozások megtartása, Vezetéstechnikai hiányosságok feltárása és korrigálása.

Megrendelőink igényeinek megfelelően Vállaljuk közösen kidolgozott tematikájú képzések megszervezését, lebonyolítását is.

A Pál Oktatási Központ által lebonyolított képzések mindegyike a biztonságos, gazdaságos és hatékony közúti közlekedés megvalósulását szolgálja.

 

Vállalkozási feltételek

A képző szerv

 • neve: Pál Oktatási Centrum Kft.
 • címe: 1158 Budapest Arvavár u. 7/b
 • telefonszáma: 20/974-0997

A cégbírósági bejegyzés száma:

Az iskolavezető

 • neve: dr. Koblinger Gábor
 • telefonszáma: 30/9917–058

Az ügyfélfogadó

 • címe: 1158 Budapest Árvavár u. 7/b
 • telefonszáma: 414 0338
 • nyitva tartása: H-P 8.00-17.00

A képző szerv által szervezett járművezetői tanfolyamokra jelentkezni a nyitvatartási idő alatt személyesen lehet, az egészségi, és amennyiben szükséges, a PAV vizsgálatok igazolásával, továbbá a vonatkozó jogszabályok által előírt okmányok, egyéb dokumentumok bemutatásával.

A tanfolyam tantárgyait, óraszámait, a lebonyolítás rendjét a 24/2005. (IV. 21.) GKM r. határozza meg.

A tanfolyami díjak előlegeit legkésőbb a tanfolyam első elméleti foglalkozása megtartásának kezdetéig, a szükséges hatósági vizsgadíjakat a vizsgára jelentés előtt – annak feltételeként – be kell fizetni. A tanfolyam díjából esetleg fennmaradó hátralékot a gyakorlati foglalkozások megkezdéséig ki kell egyenlíteni. Az esedékes díjak befizetésének elmaradása a tanfolyam megszakítását, az előírt vizsgadíj befizetésének elmulasztása a vizsgára jelentkezés ellehetetlenülését eredményezi.

A tanfolyami díjak, vizsgadíjak befizetésének, esetleges visszafizetésének e módját, valamint a tanrend tárgyait, a foglalkozások pontos menetét a jelen vállalkozási feltételek mellékletei tartalmazzák, a különböző tanfolyamfajták specifikációjának megfelelően.

A képzés felügyeletét ellátó szerv: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Budapesti Regionális Igazgatósága

Nyelvi továbbképzések

Nyelvi képzések és iskolarendszerű képzések támogatása

Nyelvi képzéseket a fenn álló igények ismeretében a Vezető európai nyelvek és konjukturális ázsiai nyelvek oktatasara inditunk.

Az iskolarendszerű képzések támogatására felvételi tantárgyi felkészítőket, felzárkóztató képzéseket és korrepetálásokat Vállalunk.

Szintén a fennálló igények és megkeresések szerint Szakmunkás képzéseket szervezünk és gyakorlati lehetőségek biztosításával támogatjuk.